Bảng giá vật tư sử dụng tại Trung tâm

STT MA_NHOM_VTYT TEN_NHOM_VTYT QUY_CACH NUOC_SX HANG_SX DON_GIA
1 N04.01.030 Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ Hộp 10 cái Nonchange -Đài Loan Nonchange -Đài Loan 30,600.00
2 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ 100 cái/hộp Việt Nam MPV/Vinahankook 784.00
3 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ 50 cái/hộp Việt Nam MPV/Vinahankook 2,769.00
4 N03.05.040 Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ 50 cái/hộp Malaysia Perfect Forest/Malaysia 15,225.00
5 N03.05.050 Dây truyền dịch dùng cho máy truyền tự động các loại, các cỡ 100 bộ/ hộp Việt Nam Việt Nam 16,275.00
6 N03.05.010 Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) 85 Bộ/Hộp Trung Quốc Trung Quốc 7,560.00
7 N03.05.030 Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡ 50 bộ/1 hộp Việt Nam, Đài Loan Perfect/Việt Nam Đài Loan 20,475.00
8 N03.02.020 Kim cánh bướm các loại, các cỡ 50 cái/hộp Việt Nam MPV/Vinahankook 1,859.00
9 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Các số, Hộp 100 cái/Hộp 50 cái Ấn độ, Malaysia, Nhật Lamed/Harsoria -Ấn độ /Bbraun – Malaysia/Nhật 7,241.00
10 N07.06.040 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Gói/ 1 Ba Lan Medgal/ Ba Lan 463,000.00
11 N03.01.060 Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ 100 cái/hộp Đức Bbraun 6,194.00
12 N03.01.060 Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ 100 cái/hộp Đức Bbraun 5,675.00
13 N03.01.010 Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ 25 cái/hộp Việt Nam MPVVinahankook 5,770.00
14 N07.06.040 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Gói/ 1 Ba Lan Medgal/ Ba Lan 125,000.00
15 N07.06.040 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Gói/ 1 Ba Lan Medgal/ Ba Lan 146,000.00
16 N07.06.040 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Gói/ 1 Ba Lan Medgal/ Ba Lan 858,000.00
17 N07.06.040 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Gói/ 1 Ba Lan Medgal/ Ba Lan 728,000.00
18 N07.06.040 Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ Gói/ 1 Ba Lan Medgal/ Ba Lan 884,000.00
iTravel Premium theme by Vietdex.com