Ban giám đốc TTYT Thanh Thủy

 • Cập nhật: 11/07/2023
 • Tác giả: 
Trung tâm y tế huyện thanh thủy Bệnh viện hạng I.
Nội dung bài viết [Hiện]
  • Quy mô 500 giường bệnh
  • 17 khoa phòng, 01 phòng khám vệ tinh và 11 trạm y tế
  • Nhân lực 363 cán bộ
  • Trong đó: 94 bác sỹ

  Ban giám đốc

  Ban giám đốc  TTYT Thanh Thủy bao gồm 1 giám đốc bí thư Đảng bộ và 3 phó giám đốc:

  • Tiến Sĩ. Bác Sĩ Nguyễn Tiến Đoàn Bí thư Đảng bộ – Giám đốc TTYT Thanh Thủy:

  Tiến Sĩ. Bác Sĩ Nguyễn Tiến Đoàn Bí thư Đảng bộ – Giám đốc TTYT Thanh Thủy

  • Bác sĩ chuyên khoa II. Nguyễn Công Tân Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Giám đốc TTYT Thanh Thủy– Trưởng khoa Y tế công cộng, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng:

  BSCK II. Nguyễn Công Tân Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Giám đốc TTYT Thanh Thủy

  • BSCKII Nguyễn Bá Trình Phó Giám Đốc TTYT Thanh Thủy trưởng khoa ngoại

  BSCKII Nguyễn Bá Trình Phó Giám Đốc TTYT Thanh Thủy trưởng khoa ngoại

  • Ths. Bs Nguyễn Long An Phó Giám Đốc TTYT Thanh Thủy

  Ths. Bs Nguyễn Long An Phó Giám Đốc TTYT Thanh Thủy