• Chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế Thanh Thủy
  Chức năng nhiệm vụ của trung tâm y tế Thanh Thủy
  11-07-2023
  Trung tâm y tế Thanh Thủy là một cơ sở y tế cấp huyện nằm tại Khu 5 TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, Phú Thọ Việt Nam. Trung tâm y tế có nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sức khỏe và chăm sóc y tế cho cộng đồng địa phương. Dưới đây là một số chức năng và nhiệm vụ chính của trung tâm y tế Thanh Thủy:
 • Ban giám đốc TTYT Thanh Thủy
  Ban giám đốc TTYT Thanh Thủy
  11-07-2023
  Trung tâm y tế huyện thanh thủy Bệnh viện hạng I.
 • Giới thiệu Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thuỷ
  Giới thiệu Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thuỷ
  11-07-2023
  Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy đã trải qua một quá trình phát triển đáng kể. Trước đây, nó là Bệnh viện khu vực La Phù thuộc TTYT Tam Thanh và sau đó, từ ngày 01/9/1999, khi tái lập huyện Thanh Thủy, nó được đổi tên thành TTYT Thanh Thủy. Vào năm 2006, TTYT Thanh Thủy được chia thành hai đơn vị là TTYT Thanh Thủy và Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy (hiện nay).